ನ್ಯೂಟನ್‌ರಿಗಿಂತ ೫೦೦ ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರು!

ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರು (ದ್ವಿತೀಯ) ‘ಸೂರ್ಯಸಿದ್ಧಾಂತ’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು … Read more »

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರನ್ನು ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸುವ ೬ ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಹಾನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ವರಾಹಮಿಹೀರ!

ಆಚಾರ್ಯ ವರಾಹಮಿಹೀರರು ೬ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ‘ಬೃಹದ್‌ಸಂಹಿತೆ’ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಉಳಿಯುವ ಸಿಮೆಂಟ್ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ… Read more »

ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಬರೆದಿಟ್ಟ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುಳ್ಳೆಂದು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು

‘ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ’ದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಇದ್ದನು. ಅವನು ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದನು. ಅದರಿಂದ ಜಲದ ನಿರ್ಮಿತಿಯಾಯಿತು. Read more »

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಗಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಋಷಿ ಸುಶ್ರುತ

ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆ’ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ೩೦೦ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ, ಮೂಳೆಮುರಿತದ ಕುರಿತಾದ ಉಪಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಇವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅರವಳಿಕೆ, ಮೆದುಳಿನ … Read more »

ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಇವರಿಗಿಂತ ೧೦೦೦ ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಆರ್ಯಭಟರು!

ಪೃಥ್ವಿಯು ಲಂಬಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿದ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಇವರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ೧೦೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ಆರ್ಯಭಟರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದರು. Read more »

ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ತಪ್ತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದವು

‘ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಋಗ್ವೇದ ೮.೩.೨ರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನಂತೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ‘-ವಿಶ್ವದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌರಜಗತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು. Read more »

ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ(೨೩.೦೭.೧೮೫೬ – ೦೧.೦೮.೧೯೨೦)

ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ತ್ರೀಯವಾದಿ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ತಿಲಕರು ಬಹುಶಃ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಚಳುವಳಿಯ ಮೊದಲನೇ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕ… Read more »

ತಲಕಾಡು ಗಂಗರು

ಪಶ್ಚಿಮ ಗಂಗ ರಾಜವಂಶ ಅಥವಾ ತಲಕಾಡು ಗಂಗರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜವಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.. Read more »

ಆಳುಪ ರಾಜವಂಶ

ಆಳುಪರದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ರಾಜವಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬಹು ಕಾಲ ಆಳಿದರು. ಈ ವಂಶದ ಇತಿಹಾಸವು, ಅದರ… Read more »