ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಬದಲು ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು ವೀರರ ಕಥೆಗಳಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ !

ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್.ನ ಕಥೆಯು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಎಂದಿಗಾದರೂ ಈ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಾಹಸಕಥೆಯು ಸತ್ಯವಾಗಬಹುದೇ? Read more »

ಮಾಯೆಯೊಳಗಿನ ಮಾಯೆ : ಗಣಕೀಯ ಆಟಗಳು (Computer Games)

ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಶೋಧಕರ ಬಳಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ, ಹಾಗೂ ಭೋಗದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಣಕಯಂತ್ರವು, ಇಂದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ Read more »