ತಂಪು ಪಾನೀಯವೆಂದರೆ ಶರೀರದ ಶತ್ರು

ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿನ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲತೆಯ ಅಂಶ (ಪಿ.ಎಚ್.) ಸುಮಾರು ೩.೪ ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ… Read more »

ಮಕ್ಕಳೇ, ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿರಿ!

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ನಂತರವೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ.ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಉಗುಳು ಹಚ್ಚಿ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬೇಡಿರಿ.ಗುರುತು ಹಾಕಲು ಪುಟಗಳ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಮಡಚ ಬೇಡಿರಿ. Read more »

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಿರಾಮಗೊಳಿಸಿ!

ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದವರ ಅನಿಸುವಿಕೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹುಡುಗರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ… Read more »

ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸವಾಗುವುದು

ಚಿತ್ರಕಥೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ವಿಕೃತ, ಒಬ್ಬಂಟಿಗ, ಸಂವೇದನಶೂನ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ವಹೀನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. Read more »